Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2023 г. > Отчитане на възстановено ДДС за 2021 г. от ЕС за гориво и пътни такси
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Отчитане на възстановено ДДС за 2021 г. от ЕС за гориво и пътни такси

Публикувано на 24.03.2023

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Как да бъде осчетоводено възстановено ДДС за 2021 г. от ЕС за гориво и пътни такси, които при получаване са осчетоводени с цялата сума като разход?

   Отговор: След като при първоначално заплащане на гориво и пътни такси в чужбина предприятието е определило, че платеният ДДС представлява невъзстановим данък, при първоначалната оценка на счетоводно отчетените разходи сумата на платения ДДС следва да е елемент от стойно...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...