Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2023 г. > В трудовото законодателство не е предвиден изрично срок, до който работодателят да е длъжен да се произнесе по подадено искане за ползване на платен годишен отпуск
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

В трудовото законодателство не е предвиден изрично срок, до който работодателят да е длъжен да се произнесе по подадено искане за ползване на платен годишен отпуск

Публикувано на 23.05.2023

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. Колко време след пускане на молба за отпуска, тя трябва да бъде одобрена? 2. Прекият ръководител отказва да одобри отпуската, според това което прочетох, пускам отпуска директно към Управителя на фирмата и той трябва да я одобри или откаже, но ако я откаже мога да я пусна пак като уведомление кога ще ползвам отпуска(стига да има 14 календарни дни до нея) и тя се смята за одобрена?

 ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...