Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2023 г. > Задължение за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Задължение за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Публикувано на 26.05.2023

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 29.04.2022г. взех Раз­по­реж­дане за отпускане на лична Пенсия по чл.68а, ал.1 КСО от 30.03.2022г. Продължих да работя по трудов договор. По независещи от мен причини, подадох молба за освобождаванеот работа на 29.11.2022г., която бе удовлетворена. През месец ноември 2022 г. бях в болнични и имам един работен ден. През месец октомври също имах седем дни болнични. Имам ли право на двете брутни запл...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...