Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2023 г. > За осигурителен стаж от трета категория се признава времето на обучение на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

За осигурителен стаж от трета категория се признава времето на обучение на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски

Публикувано на 26.05.2023

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругът ми се е обучавал една година във школа за запасни офицери и има четири години обучение във висше военно училище. Това време признава ли се за трудов стаж?

   Разпоредбата на чл. 44 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) урежда, че за осигурителен стаж от трета категория се признава времето на наборна военна служба и времето на обучение на курсанти и школниц...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...