Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2023 г. > Командироване на служители до населени места в границите на административната област
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Командироване на служители до населени места в границите на административната област

Публикувано на 25.08.2023

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Териториалните структури на държавна агенция са със седалища в областни градове. Тези териториални структури по закон осъществяват функциите и задачите на държавната агенция на регионално ниво. За част от служителите в тях едно от задълженията в длъжностната характеристика е да събират информация от домакинства в съответната административна област. Информацията от тези домакинства се събира като служ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...