Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2023 г. > Корекции на начислен ДДС за доставки с несъбираеми вземания
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Корекции на начислен ДДС за доставки с несъбираеми вземания

Публикувано на 29.08.2023

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Съгласно разпоредбите на чл. 115 от редакцията на ЗДДС преди промените в закона, които са в сила от 01.01.2023 г., при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата, с което се кориира размерът на дължимия данък. По силата на § 1 на чл. 90 от Директива...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...