Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2023 г. > Разходи за оценка на съответствието на инвестиционните проекти
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Разходи за оценка на съответствието на инвестиционните проекти

Публикувано на 01.09.2023

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Разходите за Оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ОСИП) могат ли да се считат за капиталов разход, или се изписват на разход като услуга?

   Отговор: Съгласно параграф 4 от СС 16 Дълготрайни материални активи първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.
Преки са...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...