Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2023 г. > Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физическите лица
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физическите лица

Публикувано на 01.09.2023

Отговаря Иван МИНЧЕВ – данъчен експерт

    Въпрос: Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, командирова двама служители, работещи по трудово правоотношение, в чужбина с цел участие в конференция. При завръщането си от командировка служителите представят фактури за нощувки, които превишават двукратния размер на квартирните в Приложение 2 на НСКСЧ. Лицата притежават фактури и разходите са документално обосновани.
Възникват следните въпроси:
1. Данъчно признат разход ли е преви...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...