Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2023 г. > Третиране по ЗДДС при транспорт на стоки от територията на България до територията на държава членка или трета страна, без да се прехвърля собствеността им на друго лице, за целите на собствената независима икономическа дейност
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Третиране по ЗДДС при транспорт на стоки от територията на България до територията на държава членка или трета страна, без да се прехвърля собствеността им на друго лице, за целите на собствената независима икономическа дейност

Публикувано на 05.09.2023

Иван МИНЧЕВ - данъчен експерт

    Преместването на стока между отделни структури на един и същ правен субект представлява вътрешен трансфер на имущество и в общата хипотеза при него липсва прехвърляне на собственост и възмездна доставка, която да поражда изискуемост на данък върху добавената стойност.
Следва да се има предвид, че член 17, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директиват...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...