Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2023 г. > Промени в отчитането на амортизациите
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Промени в отчитането на амортизациите

Публикувано на 05.09.2023

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Как се променя амортизационният план на актив, за който са извършени последващи разходи, водещи до увеличаване на неговата амортизируема стойност и полезен срок на годност, ако за актива се ползва:
а) линеен метод за амортизация със срок на годност 5 г.;
б) нелинеен метод за амортизация, например неравномерно дегресивен метод с амортизационни норми за съответните години: (35%, 25%, 20%, 15%, 5%).
Например:
1) През ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...