Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2023 г. > Прекратяване на безсрочен трудов договор с работодател по време на майчинство
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Прекратяване на безсрочен трудов договор с работодател по време на майчинство

Публикувано на 08.09.2023

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какъв е редът за прекратяване на безсрочен трудов договор с работодател по време на майчинство? Следва ли да се подаде предизвестие или да се преговаря с работодателя за прекратяване по взаимно съгласие. Следва ли да се прекрати отпуска по майчинство, за да се прекрати договора?

   Основанията за прекратяване трудовия договор са изчерпателно уредени в глава шестнадесета на Кодекса на труда...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...