Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2023 г. > Аспекти по ЗКПО на разходите за маркетинг на предприятията
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Аспекти по ЗКПО на разходите за маркетинг на предприятията

Публикувано на 19.09.2023

Иван МИНЧЕВ - данъчен експерт

    В Закона за корпоративното подоходно облагане липсва легална дефиниция на понятието “маркетинг”. Според български тълковен речник под термина маркетинг се разбира проучване на пазара с оглед търсенето и предлагането на стоки. Дейностите, които обхваща маркетингът, са много, като една част от маркетинга е рекламата на предлаганите продукти от предприятията.
...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...