Най-четени документи в Експертис

Минимална заплата за страната и основна работна заплата

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
В бр. 32 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Какво се разбира под определената от МС минимална работна заплата за страната - размер на основната или на брутната заплата? Отгово...

Отчитане на разходи за транспорт

Минко Велков
Въпрос: Работя като счетоводител на община. За всички отдели закупуваме карти за транспорт – както за градски, така и за междуградски. Как да отчета тези разходи? Отговор: Самото поставяне на въпроса подсказва, че действащата нормативна уредба пораж...

Сделки в чужда валута

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
В бр. 31 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Получих фактура за заредено гориво от директора в динари, платена в брой. Трябва ли да водя каса във валута с аналитичност д...

Регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.
В бр. 33 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Търся разяснение за въвеждане на новите моменти съгласно отчитане на продажби с касов апарат и свързване с програма СУПТО на производств...

Тристранна операция

Отговарят Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите, Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване
В бр. 31 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите, Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване, отговаря на следните въпроси: Въпрос: Българско дружество “Х” ЕООД...

Прекратяване на договор за финансов лизинг

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
В бр. 31 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирма “А”, регистрирана по ДДС (лизингополучател) за дейността на дружеството закупува лек автомобил от фирма “Б”, регистрирана по ДДС (лизинго...

Членски внос в ЮЛНЦ

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
В бр. 9 от 2019 г. на сп. "Български законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Ние сме дружество с нестопанска цел за разпространяване и популяризиране на български народни танци. Организираме курсове по народни танци, за...

Покупка на стоки през онлайн платформа

Отговаря Христо Досев - д.е.с
В бр. 34 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирма, регистрирана в България, купува през онлайн платформа стоки от Великобритания. В България стоките се получават чрез куриер и за тях англ...

Дело C‑249/17, решение от 17 октомври 2018 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат страни: Ryanair Ltd срещу The Revenue Commissioners Предмет на спора е облагане с ДДС на придобити стоки и услуги от общинско сдружение с цел осъществяване както на подлежаща на облагане с ДДС иконом...

Продажби на талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри

Отговаря Христо Досев - д.е.с
В бр. 36 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Счетоводител съм на фирма, която има магазин за хранителни стоки. Предстои регистрация по ЗДДС. В него започват да продават и билетчета на Наци...

Първоначално признаване на активи

Отговаря Христо Досев - д.е.с
В бр. 36 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Как да заведа електрическа тротинетка RIC SCOOTER M365/4004 в счетоводството? Без ДДС стойността й е 641 лв. Да призная ли ДДС-то, при условие...

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - данъчен експерт в НАП
В бр. 35 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Ганка ПЕТРОВА - данъчен експерт в НАП, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружество А е дерегистрирано по ЗДДС (по инициатива на НАП) на основание чл. 176. т. 1 и т. 3 от ЗДДС на 15.08.2019 г. Дружеств...

Коригиране на грешки

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
В бр. 35 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Този месец открихме, че за миналата 2018 г. през октомври месец, когато е изваден фискалният месечен отчет за отчитане на пр...

Осигурителният доход като елемент от формулата за изчисляване на пенсията

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване
В бр. 35 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Какъв е начинът да се внасят осигуровки за фонд “Пенсия” и ДЗПО в по-голям размер с цел повишаване на пенсията при ...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване
В бр. 10 от 2019 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Сръбски гражданин има регистрирана фирма в България, която извършва дейност на територията на Швеция. Последният не живее ...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2019 Г.

ДВ. бр. 62 от 06.08.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2019 Г., И МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2019 Г., ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДВ. бр. 62 от 06.08.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2019 Г.

ДВ. бр. 62 от 06.08.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2019 Г.

ДВ. бр. 62 от 06.08.2019

НАРЕДБА № 5 ОТ 13 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 67 от 23.08.2019

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...