Уважаеми клиенти,

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС е част от продуктовата гама на
Български законник - zakonnik.bg
. Затова, моля, посетете празничния абонаментен каталог
на издателството по повод неговата 30-годишнина, включващ множество бонуси и отстъпки.

Не пропускайте да се запознаете и със специалните ни пакетни предложения с ЕКСПЕРТИС,
включващи сп. Български законник, в. Седмичен законник и в. Главен счетоводител.

От бутона по-долу ще може да заявите както Експертис, така и
всички останали счетоводни издания, които Ви вълнуват:

 

КЪМ АБОНАМЕНТНИЯ КАТАЛОГ…

 

 

  АБОНАМЕНТ  
 
Абонамент в лева без ДДС
ekspertis.bg:   6 месеца   12 месеца
Счетоводно-правна информационна система
ЕКСПЕРТИС
ekspertis.bg: 168 268
Комбинация ДВОЕН АБОНАМЕНТ + ЕКСПЕРТИС
сп. Български законник + в. Седмичен законник + Експертис интернет вариант
zakonnik.bg + ekspertis.bg:   538
Комбинация ТРОЕН АБОНАМЕНТ + ЕКСПЕРТИС
сп. Български законник + в. Седмичен законник + в. Главен счетоводител + Експертис интернет вариант
zakonnik.bg + ekspertis.bg:   618


  ПОРЪЧКА  
1 ПОЛУЧАТЕЛ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Адрес за кореспонденция:
Град:
Пощ. код:
Коментари и въпроси:
Фирма за доставка:
2 ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
МОЛ:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД