АБОНАМЕНТ  

издания:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
Счетоводно-правна
информационна система

ЕКСПЕРТИС
         

ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

Ползва се сайта ekspertis.bg за периода на направения абонамент. Всички нови нормативни актове, статии и други материали автоматично се обновяват след всеки брой на "Държавен вестник". Клиентът получава парола за достъп.
142 лв. 238 лв. 438 лв.

ИНСТАЛАЦИОННА ВЕРСИЯ - работи и без интернет

Инсталира се на локалния компютър. Наличието на интернет не е задължително, но при наличието му актуализирането става автоматично, а при липсата му актуализациите се получават по имейл два пъти седмично.

170 лв. 297 лв. 547 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС със сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
           
печатен вариант 210 лв. 340 лв. 620 лв.
интернет вариант 197 лв. 330 лв. 590 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК            
печатен вариант 210 лв. 360 лв. 650 лв.
интернет вариант 195 лв. 330 лв. 600 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ            
печатен вариант 180 лв. 290 лв. 520 лв.
интернет вариант 170 лв. 280 лв. 500 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с ДВОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник
           
печатен вариант 250 лв. 400 лв. 750 лв.
интернет вариант 230 лв. 370 лв. 670 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с ТРОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник + в. Главен счетоводител
           
печатен вариант 290 лв. 480 лв. 860 лв.
интернет вариант 270 лв. 440 лв. 780 лв.
Посочените цени са без ДДС


  ПОРЪЧКА  
1 ПОЛУЧАТЕЛ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Адрес за кореспонденция:
Град:
Пощ. код:
Коментари и въпроси:
Фирма за доставка:
2 ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
МОЛ:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД