АБОНАМЕНТ  

издания:

За 6 м.

За 12 м.

За 24 м.
Счетоводно-правна
информационна система

ЕКСПЕРТИС
         

ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

Ползва се сайта ekspertis.bg за периода на направения абонамент. Всички нови нормативни актове, статии и други материали автоматично се обновяват след всеки брой на "Държавен вестник". Клиентът получава парола за достъп.
142 лв. 238 лв. 438 лв.

ИНСТАЛАЦИОННА ВЕРСИЯ - работи и без интернет

Инсталира се на локалния компютър. Наличието на интернет не е задължително, но при наличието му актуализирането става автоматично, а при липсата му актуализациите се получават по имейл два пъти седмично.

170 лв. 297 лв. 547 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС със сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
           
интернет вариант 215 лв. 345 лв. 620 лв.
печатен вариант 235 лв. 375 лв. 670 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК            
интернет вариант 195 лв. 330 лв. 600 лв.
печатен вариант 210 лв. 360 лв. 650 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ            
интернет вариант 185 лв. 295 лв. 530 лв.
печатен вариант 186 лв. 308 лв. 555 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с ДВОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник
           
интернет вариант 285 лв. 450 лв. 805 лв.
печатен вариант 300 лв. 480 лв. 860 лв.
Комбинация на ЕКСПЕРТИС с ТРОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник + в. Главен счетоводител
           
интернет вариант 330 лв. 520 лв. 930 лв.
печатен вариант 350 лв. 560 лв. 995 лв.
Посочените цени са без ДДС


  ПОРЪЧКА  
1 ПОЛУЧАТЕЛ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Адрес за кореспонденция:
Град:
Пощ. код:
Коментари и въпроси:
Фирма за доставка:
2 ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
МОЛ:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД