ВАРИАНТИ И ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ  
ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП през нашия сайт (първи вариант)
Ползване на "Експертис" през интернет сайта ekspertis.bg за периода на направения абонамент. Информацията и функционалността, както в интернет варианта, така и в инсталационната версия, са напълно идентични. Експертис автоматично се обновява два пъти седмично - след всеки брой на "Държавен вестник".

Клиентът получава уникална парола за достъп, след което може да ползва абсолютно всички документи, възможности
и инструменти на Експертис.
ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ
ТОЗИ ВАРИАНТ?

За всеки от Вас, който желае да ползва Експертис по всяко време, навсякъде и от всяко устройство, което има интернет достъп.
За 6 месеца За 12 месеца За 24 месеца
142 лв. без ДДС
+ 28.40 лв. ДДС
_________

238 лв. без ДДС
+ 47.60 лв. ДДС
_________
438 лв. без ДДС
+ 87.60 лв. ДДС
_________
170.40 лв.
с ДДС


-30 лв.
Отсъпка за
участие в
ГОДИШНИЯТ
СЧЕТОВОДЕН
СЕМИНАР

20.12.2017 г.

285.60 лв.
с ДДС


-30 лв.
Отсъпка за
участие в
ГОДИШНИЯТ
СЧЕТОВОДЕН
СЕМИНАР

20.12.2017 г.
525.60 лв.
с ДДСБЕЗПЛАТНО
участие в
ГОДИШНИЯТ
СЧЕТОВОДЕН
СЕМИНАР

20.12.2017 г.

ИНСТАЛАЦИОННА ВЕРСИЯ, която работи и без интернет (втори вариант)
Ползване на "Експертис" чрез инсталация на компютър, с поддръжка на актуализациите за периода на направения абонамент. Клиентът получава компактдиск, от който инсталира Експертис на локалния си компютър, след което може да ползва всички документи, функции и инструменти на програмата.

Наличието на интернет не е задължително, но при наличието му актуализирането става автоматично, а при липсата му, в зависимост от желанието на клиента, актуализациите се получават:
• По e-mail след всеки брой на "Държавен вестник" - прехвърлят се с флаш памет; или • Един път месечно на актуализационен компактдиск, изпратен по пощата.
ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ
ТОЗИ ВАРИАНТ?

За всеки от Вас, който поставя сигурността на първо място и с оглед на това е огрничил интернет достъпа на служебния счетоводен компютър.
За 6 месеца За 12 месеца За 24 месеца
170 лв. без ДДС
+ 34лв. ДДС
_________
297 лв. без ДДС
+ 59.40 лв. ДДС
_________
547 лв. без ДДС
+ 109.40 лв. ДДС
_________
204 лв.
с ДДС


-30 лв.
Отсъпка за
участие в
ГОДИШНИЯТ
СЧЕТОВОДЕН
СЕМИНАР

20.12.2017 г.

356.40 лв.
с ДДС


-30 лв.
Отсъпка за
участие в
ГОДИШНИЯТ
СЧЕТОВОДЕН
СЕМИНАР

20.12.2017 г.
656.40 лв.
с ДДСБЕЗПЛАТНО
участие в
ГОДИШНИЯТ
СЧЕТОВОДЕН
СЕМИНАР

20.12.2017 г.

Важно: Цените са за едно работно място, което може да се ползва от един клиент. Цената за всяко следващо работно място е с 60% ОТСТЪПКА.
ФОРМА ЗА АБОНАМЕНТ 

Полетата в червено, са задължителни!

ВИДОВЕ АБОНАМЕНТИ И ЦЕНИ
Изберете продукт:
Цена в лв.
без ДДС за 6 м.
Цена в лв.
без ДДС за 12 м.
Цена в лв.
без ДДС за 24 м.
Експертис – интернет достъп   142 лв.  238 лв. 438 лв.
Експертис – инсталационна версия  170 лв.  297 лв. 547 лв.

 

ДАННИ ЗА АБОНАМЕНТА
Трите имена:
Телефон:
Еmail:
Град:
Пощенски код:
Адрес:
Фирма:

 

ФАКТУРА
Желаете ли фактура?

 

ДРУГИ
Моля, отбележете Вашият ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ / ДИСТРИБУТОР или друг коментар към нас (опционално):Mоля, след като изпратите формата за абонамент, направете превод:
- или по една от банковите ни сметки;
- или в офис на EasyPay.
за преводи с ДДС: за преводи без ДДС:
Български законник ЕООД
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG13 BPBI 7940 1044 2938 02
ЛЕГА СОФТ ЕООД
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG10 BPBI 79 40 10 83 38 34 01
за преводи в офис на EasyPay:

КИН: 98 83 03 28 97
Плащане към: Асен Марков
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!