Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Хиляди експертни материали от рубриките:
СчетоводствоДанъциОсигуряванеТрудово правоЕКСПЕРТИС ВКЪЩИ - АБОНИРАЙ СЕ СЕГА!

Както в нормална обстановка, така и в извънредна ситуация, информационна система ЕКСПЕРТИС - ekspertis.bg, остава Ваш неизменен помощник.

Редакционния ни екип и всички наши автори, непрекъснато следят бързопроменящата се обстановка и своевременно публикуват всички важни новости и коментари по нормативната база.

И тъй като мнозина от вас, които продължават работа от дома си, се нуждаят от навременна, достоверна и професионално подбрана информация, ние Ви предлагаме да се абонирате, възползвайки се от нашите
ИЗВЪНРЕДНИ БОНУСИ - вижте подробности тук...

Останете вкъщи! Останете здрави!

Защото в Експертис има всичко, което ви трябва:
ЦЯЛОТО ДЕЙСТВАЩО И ОТМЕНЕНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
конституции, кодекси, закони, постановления, правилници, наредби, счетоводни стандарти, инструкции, международни актове и други -
вижте...

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дестетки хиляди решения и определения на Конституционния съд, Върховния административен и Върховния касационен съд -
вижте...

ПИСМА И УКАЗАНИЯ
Писма и указания на Националната агенция за приходите, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Министерството на труда и социалната политика -
вижте...

ВЪПРОСИ, ОТГОВОРИ И КОМЕНТАРИ
Повече от 15 000 отговори и коментари от най-известните специалисти на въпроси по счетоводство, данъци, социално и здравно осигуряване, труд и работна заплата и търговско и облигационно право -
вижте...

СЧЕТОВОДЕН СПРАВОЧНИК
Примерни счетоводни политики, сметкоплан, използване на счетоводни сметки, счетоводни статии, правилници, лихвени проценти, валутни курсове, размери и срокове по счетоводно, данъчно, осигурително и трудово законодателство и други -
вижте...

ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ
Готови за попълване бланки, формуляри, образци, декларации, финансови отчети, заявления, молби и други -
вижте...

ПРОЦЕДУРИ -
Процедури по данъчното, осигурителното и трудовото законодателство –
вижте...

БЕЗПЛАТНА УСЛУГА „ОТГОВОР НА ВЪПРОС”
Абонатите могат да изпратят конкретен професионален казус, на който експертите на „Експертис” отговорят безплатно в рамките на няколко работни дни на посочен e-mail –
вижте...

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛИХВЕНИ И ДАНЪЧНИ КАЛКУЛАТОРИ -
вижте...

 

Предимства и възможности на програмата
ЕКСПЕРТИС е достъпен винаги и навсякъде. Абонаментът за интернет версията Ви дава свободата да ползвате продукта отвсякъде, където има интернет връзка.

ЕКСПЕРТИС е винаги актуален. Актуализациите на продукта са след всеки брой на Държавен вестник и са включени в цената. Интернет версията се актуализира 24 часа.

В ЕКСПЕРТИС има две дървовидни структури - ПО ВИД и ПО ТЕМА, които улесняват ориентирането в информацията.

В ЕКСПЕРТИС има многобройните хипервръзки (линкове) и динамични структури, логически съобразени с професионалните Ви нужди, ще Ви улесняват за бързо достигане до необходимата справка.

ЕКСПЕРТИС разполага с гъвкавата търсачка, която намира точен и изчерпателен списък от текстовете, които търсите.

В ЕКСПЕРТИС има интерактивен календар, който ще Ви спести глоби и лихви като Ви подсеща за изтичащите срокове по различните закони.

В ЕКСПЕРТИС може да се използва възможността да се създаде лична папка с документите за всеки отделен случай или проблем на който търсите решение.

В ЕКСПЕРТИС може да се види законодателството към стара дата. Използвайте функцията "Как е било". Така законите ще са актуални към зададената от Вас дата.

В ЕКСПЕРТИС може да се използва функцията за сравнение между различните редакции на нормативните актове, за да се види как са се променяли отделните членове във времето.

В ЕКСПЕРТИС има Речник на легалните дефиниции и специални термини по смисъла на отделните закони.

В ЕКСПЕРТИС имате възможност да зададете въпрос от професионалната Ви работа на нашите редакционни телефони или от страницата ни в интернет.

В ЕКСПЕРТИС имате възможност за попълване на формуляри и разпечатване на всички текстове от системата.

 

Нашите автори:

Счетоводство
Проф. Стоян Дурин | Доц. Д-р Бойка Брезоева | Мина Димитрова | Д-р Иван Златков | Христо Досев | Проф. Д-р Али Вейсел | Живко Бонев | Иван Симов | Райна Стефанова | Султана Българенска

Данъци
Ивайло Кондарев | Мина Янкова | Милена Кирилова | Лорета Цветкова | Лиляна Панева | Христо Досев | Проф. Д-р Али Вейсел

Осигуряване
Аспасия Петкова | Вержиния Заркова | Нели Вангелова | Румяна Станчева | Галина Николов | Д-р Андрей Александров

Труд и работна заплата
Гошо Мушкаров | Стефанка Симеонова | Нина Манолова | Д-р Андрей Александров | Бойко Хаджийски | Анели Цонева

Търговско право и банково дело
Велко Джилизов | Полина Цокова | Лиляна Панева | Нели Маданска | Ясен Ковачев