Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Изберете калкулатор

Работна заплата, осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица

Пресмята осигурителните вноски за сметка на служителя и работодателя, както и дължимия данък общ доход, при въведено брутно/нетно възнаграждение по трудов договор.

Моля, изтрийте кеш паметта на браузъра си, ако не виждате актуализираните данни по калкулатора!

Лихва за просрочени задължения в левове

Пресмята дължимата лихва за даден период върху невнесени осигурителни или данъчни задължения.

Проста лихва

Пресмята дължимата проста лихва за даден период при веведен процент.

Сложна лихва

Пресмята капитализирана (сложна) лихва за избран брой периоди и при въведен лихвен процент.

Проверка на ЕГН, ЕИК или IBAN

Можете да проверите валидността на въведено ЕГН, ЕИК или IBAN, ако се съмнявате за цифрена грешка.

Нотариален калкулатор

Пресмята дължимите нотариални такси, както и общински и държавни такси при следните сделки: покупко-продажба на недвижим имот или на моторно превозно средство, дарение на недвижим имот, учредяване на договорна или законна ипотека, заличаване на ипотека.

Доходи от наем

Пресмята дължимия данък при договор за наем – като може да бъде въведена както брутната сума по договора за наем, така и нетната, която лицето желае да получава.

Осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица

Пресмята дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица, като има възможност да се въвежда осигурителен доход и да се избират осигурителни рискове.

Изчисляване на трудов стаж

Този калкулатор изчислява трудовия стаж за избран период при трета категория труд при отработени над 4 часа на ден.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...