Ново в Експертис - обновено на

Зачитане на учителски стаж

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Зачита ли се за учителски стаж осигурителния стаж, положен на длъжността "Социален педагог" в Център за настаняване от семеен тип? С...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...