Ново в Експертис - обновено на

ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант
Актуално към 01.01.2019г. 1. Правно основание (регламент) на процедурата Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чл. 10-28, чл. 123, ал. 1 и 2, чл. 127, чл. 128, ал. 1 и 3, § 1, т. 1 и т.2 от ДР §70, т. 8 от ЗИД ЗКПО във връзка с § 39, т. 3, б.”б” ...

Непризнатите приходи за данъчни цели

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Преди пет години на ЕООД е съставен ревизионен акт по ЗДДС. Заведено е дело против този акт, но междувременно банковите сметки са запорирани и съответно парите за акта прихванати. След всички инстанции съдът се произнася в наша полза и отменя...

Облагане по ЗДДС на доставка на стоки

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма „А“, нерегистрирано по ЗДДС лице, изнася хранителни стоки(мед) за страна – членка в ЕС, фирма „Б“. 1. В единия случай „Б“ е регистрирана по ЗДДС и има VAT номер. 2. В другия случай фирма „Б“ не е регистрирана по ЗДДС. Има ли з...

Данъчни аспекти при продажба на жилище от физически лица

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: През м. 09/2018 г. продадохме собствено основно жилище, придобито през 1978 г., за което със съпруга ми имаме по 1/2 собственост. През м. март 2017 г. придобихме чрез покупка второ жилище, предназначено за живеене, тъй като решението ни беше ...

Лицата, регистрирани на основание чл. 97а от ЗДДС, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - данъчен експерт
Дружеството ще осъществява туристически услуги чрез резервации през Booking.cоm B.V (холандско дружество). Регистрирахме го по ДДС на основание чл. 97а от ЗДДС. За получените от доставчика фактури за комисионите ДДС подлежи на самоначисляване и възст...

Счетоводно и данъчно отчитане на сделките по продажбата на лотарийни билети

Отговаря Христо Досев - д.е.с.
Юридическо лице, регистрирано по ДДС, продава лотарийни билети в собствения си хранителен магазин. Билетите са получени от фирмата разпространител с протокол и касов бон, няма издадена фактура за покупка. Юридическото лице продавач ползва 5% комисион...

Данъчно третиране на доходите от търговия с индексни ETFs

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, смята да инвестира в Exchange-Traded Fund (ETF) - това са индексни фондове в акции на фондова борса в ЕС. Подлежат ли на данъчно облагане в България капиталовите печалби от тази дейност? Запитването търси...

Наличие на несъвместимост с изпълняваната работа

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
В кои случаи за служителя в администрацията възниква задължение да уведоми работодателя за несъвместимост с изпълняваната работа и какви са последиците от това? Служителите в администрацията изпълняват задълженията си по служебни правоотношения или ...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с пенсионирането

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване
От началото на 2019 г. са в сила промените в чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с изчисляване на пенсиите за трудова дейност. Променен е начинът на определяне на индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване на пенсиите...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...