Ново в Експертис - обновено на

Удръжки за запор

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Работя по граждански договор всеки месец. Възнаграждението ми варира от 820 до 850 лева. По-често е 820. Тъй като имам ЛКК, не ми удържат данъците, които се удържат на моите колеги. Това е единственият ми доход. Поръчител съм на една колежка по заем,...

Разходи за учредено право на строеж

Отговаря Николай НИКОЛОВ – д.е.с.
Въпрос: Частно лице учредява право на строеж върху свой недвижим имот, за което приемателят – фирма, заплаща договорена сума. Освен това съгласно договора приемателят се задължава да заплаща на учредителя месечно обезщетение, поради това, че същият о...

Вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма, която не е дилър на стоки втора употреба, по смисъла на закона закупува употребяван лек автомобил от Германия (автомобилът е регистриран в КАТ като лек 4+1). Употребяваният автомобил е закупен за нуждите ...

Определяне на облагаемия доход от продажба на акции

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт
Физическо лице продава своите акции на АД, в което е акционер. Съгласно договора, купувачът заплаща покупната цена на три части: аванс през 2019 г. (в деня на подписване на договора), втора вноска през 2021 г. и трета вноска - окончателно плащане пре...

Правителствено дарение

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
Регистрирана фирма по ДДС (ЕТ), на която основната дейност е превози по линии на градски транспорт, получава суми по договор с Общината, както следва: 1. Компенсации за безплатен превоз на пътници, за карти на МВР, ветерани и ученици. 2. Държавна су...

Трудов спор за неизплатено възнаграждение

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Наскоро работих в магазин за хранителни стоки като продавач-консултант, напуснах, като преди това подадох предизвестие, както го изисква законът и сключеният от мен договор, но не ми беше изплатено трудовото възнаграждение за периода, през който съм ...

Доставка на стока при условията CIP

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма Х, изпраща стока (царевица) в Гърция. Транспортът се осъществява от същата фирма Х, но е за сметка на получателя в Гърция. Имаме валиден лиценз за международен транспорт. Издаваме една фактура за стоката и втора фактура за тра...

Възнаграждение за платен годишен отпуск след майчинство

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Служителка се връща от майчинство. Желае да работи и поетапно след това да ползва полагащия се отпуск, когато й е необходим. Тъй като ще е с по-малък размер на заплатата, какъв ще е размерът на отпуска, полагащ й се по време на майчинството, ...

Решение № 2733 от 20.02.2020 г. по адм. дело № 9053/2019 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит, допълнително начислен ДДС, допълнително установени дължими суми за корпоративен данък за 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г., надвнесен корпоративен данък за 2015 г. ведно с лихви и лихви за невнесени в ср...

За да разгледате още материали, моля, изберете предходен брой:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...