Ново в Експертис - обновено на

Отчитане на разходи за реклама

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Работя счетоводството на фирма, занимаваща се с разпространение на витамини и минерали, ориентирани към бременни, на известна английска марка. За разпространение на продуктите и рекламирането им фирмата закупува ваучери на единична стойност 2...

Префактуриране на разходи във връзка с командировка

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Дружество „A“ e българско и е регистрирано по ЗДДС. Има сключен договор и е подизпълнител на дружество „Б“, което също е българско дружество, регистрирано по ЗДДС. Договорът е във връзка с програмиране за индийска IT компания. Във връзка с до...

Разходи за домейн

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Имаме закупен домейн на стойност 1800 лв. Със закупуването му се заплати такса поддръжка, която ще се плаща ежегодно, ако искаме да запазим домейна. Последният ще бъде ползван за по-бърз достъп до онлайн магазина на фирмата. Не е ясно колко дълго ще ...

Доставки на услуги за обмен на данни, предоставяне на информация и консултантски услуги, свързани с авторско право

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
“АМ-България” е дружество, регистрирано по българското законодателство, регистрирано е по ЗДДС, има предмет на дейност - сътрудничество при създаване на авторски произведения в областта на публичността и по-специално за писане на статии във вестници,...

Дължим ДДС при прекратяване на договор за лизинг

Отговаря Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат
Ние сме лизингова компания. Научихме, че има запитване до Съда на ЕС дали подлежи на възстановяване платен ДДС при предсрочно прекратяване на договор за лизинг? Може ли да ни дадете повече информация по този въпрос, тъй като при нас често възникват п...

№ 96-00-149 от 28.06.2018 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност на начислена неустойка с обезщетителен характер

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП … постъпи запитване с вх. № 96-00-149/19.06.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на начислена неустойка с обезщетителен характер за неспазени дата и час на разтоварване при превоз на стоки. Съг...

№ 3-1045 от 21.05.2018 г. Относно: данъчно третиране на електронна търговия със стоки съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, в началото на тази година дружество е започнало извършване на продажби на стоки на крайни клиенти от Великобритания и Германия през платформа за електронна търговия на Амазон. Стоките, които са собствено производство ...

№ 06-00-1 от 12.03.2018 г. Относно: Осигуряване на лице за времето, през което е било отстранено от работа заради образувано дисциплинарно производство по реда на Закона за държавния служител

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………../27.02.2018 г., Ви уведомяваме за следното: Според представената фактическа обстановка в запитването, срещу И.Д.С., служител в ……, е било...

Дерегистрация на фирма

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма е регистрирана по ЗДДС на 02.06.2017 г., но на 30.04.2018 г. ще прекрати дейността си без да се заличава. При тези обстоятелств...

Осигуряване на пенсионер, упражняващ свободна професия

Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване
В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на въпроса: Нотариус - осигуряващ се на прага 2600 лв. като свободна професия, се пенсионира и продължава да упражнява дейност като нот...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Д-р Любка ЦЕНОВА – адвокат от САК
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) са публикувани в ДВ, бр. 60 от 20 юли 2018 г., и влизат в сила същия ден (20 юли 2018 г.). По-важните промени се отнасят до следните хипотези: 1. Акцизни стоки, з...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 55 от 03.07.2018

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...