Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Определяне мястото на изпълнение на доставката на онлайн счетоводни услуги

Отговаря Ганка ПЕТРОВА – гл. експерт по приходите в НАП
Въпрос: Българско дружество „А“, регистрирано по ЗДДС в България и извършващо дейност само на територията на България. Дружеството „А“ е извършило онлайн счетоводни услуги на гибралтарско дружество „Б“. Гибралтарското дружество „Б“ не е регистрирано ...

Заместване при отсъствие на трудоустроено лице

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Трудоустроено с решение на ТЕЛК лице с 51 на сто намалена работоспособност е назначено на работа и веднага след това по собствено желание постъпва в болница. Представя болнични листове с продължителност повече от един месец и не желае да напусне. Има...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 64 от 18.07.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 71 от 11.08.2020

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 67 от 28.07.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 60 от 07.07.2020

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 65 от 21.07.2020

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 52 от 09.06.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 71 от 11.08.2020

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...