По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 2 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 2 ОТ 12 АВГУСТ 2016 г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

ДВ. бр. 88 от 08.11.2019г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 26 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 3 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 8 ноември 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата към Министерството на културата.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...