По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

ДВ. бр. 95 от 29.11.2016г.

Обн., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г.

 

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017