По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

ДВ. бр. 105 от 11.12.2020г.

Обн., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г.

 

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...