По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

ДВ. бр. 95 от 29.11.2016г.

Обн., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г.

 

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!