Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Спогодби > СПОГОДБА ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

СПОГОДБА ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН

ДВ. бр. 47 от 22.05.2020г.

(Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 23 януари 2020 г., ДВ, бр. 10 от 2020 г. В сила от 4 май 2020 г.)
Издадена от Министерството на труда и социалната политика
Обн., ДВ, бр. 47 от 22 май 2020 г.

 

history Правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан (по-нататък в текста "Договарящи се страни") в желанието си да развиват сътрудничеството си в сферата на пенсионното осигуряване се споразумяха за следното:

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...