По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Спогодби > СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

ДВ. бр. 81 от 15.09.2020г.

(Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 8 юли 2020 г., ДВ, бр. 65 от 2020 г. В сила от 26 август 2020 г.)
Издадена от министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн., ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г.

 

history Правителството на Република България и правителството на Черна гора,
наричани по-долу "Договарящи се страни",
желаейки да допринесат за развитието на търговските и икономическите отношения между техните страни, както и за развитието на автомобилните превози на товари и пътници до и от двете държави и транзит през техните територии в условията на пазарна икономика,
се споразумяха за следното:

Раздел I.
ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...