Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 г.

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2021 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 15 566 455,5 хил. лв., както следва:

history

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...