Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 г.

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2021 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 15 566 455,5 хил. лв., както следва:

history

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...