По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 г.

ДВ. бр. 107 от 18.12.2020г.

В сила от 01.01.2021 г.
Обн., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 107 от 18 Декември 2020 г.

 

history Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 14 841 255,5 хил. лв., както следва:

history

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...