По тематика > Безопасни условия на труд > Транспорт > ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

ДВ. бр. 11 от 09.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 97 от 28 ноември 2000 г., изм., ДВ, бр. 47 от 10 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 96 от 11 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 62 от 1 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 92 от 14 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 22 от 24 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 81 от 13 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 47 от 21 юни 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 26 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 11 март 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 8 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 62 от 6 август 2019 г., доп., ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 19 от 2016 г.) Този закон определя условията и реда за изграждане, поддържане, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура, изискванията за безопасност и оперативна съвместимост, както и взаимоотношенията между превозвачи и клиенти при предоставяне на железопътни превозни услуги.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...