Защита на личните данни  

„БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК” ЕООД с ЕИК 130233043 е вписан в публичния Регистър на администраторите на лични данни към Комисията за защита на личните данни с номер 109415. 
„БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК” ЕООД обработва лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
Предоставените лични данни се обработват единствено във връзка с предоставянето от фирмата услуги и не се предоставят на трети лица освен ако компетентен държавен орган не ги изиска по законен ред. Личните данни, които се обработват са: Име, ЕГН, адрес, телефон, електронна поща. Всяко физическо лице може да поиска справка за своите лични данни, които се обработват от Български законник. Такава справка се заявава писмено.