Защита на личните данни  

„БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК” ЕООД с ЕИК 130233043 е вписан в публичния Регистър на администраторите на лични данни към Комисията за защита на личните данни с номер 109415. 
„БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК” ЕООД обработва лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
Предоставените лични данни се обработват единствено във връзка с предоставянето от фирмата услуги и не се предоставят на трети лица освен ако компетентен държавен орган не ги изиска по законен ред. Личните данни, които се обработват са: Име, ЕГН, адрес, телефон, електронна поща. Всяко физическо лице може да поиска справка за своите лични данни, които се обработват от Български законник. Такава справка се заявава писмено.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!