По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 99 от 12.12.2017г.

Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 102 от 15 декември 2000 г., изм., ДВ, бр. 109 от 18 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 56 от 7 юни 2002 г., изм., ДВ, бр. 119 от 27 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 84 от 23 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2004 г., доп., ДВ, бр. 18 от 5 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 106 от 3 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 100 от 13 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 55 от 6 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 70 от 8 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 105 от 9 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 28 от 5 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 31 от 15 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 30 от 17 април 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., доп., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 61 от 9 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., доп., ДВ, бр. 37 от 22 май 2015 г., доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2016 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., попр., ДВ, бр. 80 от 11 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 3 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 17 Ноември 2017 г., доп., ДВ, бр. 96 от 1 Декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 Декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 99 от 12 Декември 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ИЗМ., ДВ, БР. 119 ОТ 2002 г., СИЛА ОТ 01.01.2003 г.)

Раздел I.
Местни данъци
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис