По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018г.

Обн., ДВ, бр. 48 от 18 юни 1991 г., изм., ДВ, бр. 25 от 27 март 1992 г., изм., ДВ, бр. 61 от 16 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 103 от 7 декември 1993 г., доп., ДВ, бр. 63 от 5 август 1994 г., изм., ДВ, бр. 63 от 14 юли 1995 г., изм., ДВ, бр. 42 от 15 май 1996 г., изм., ДВ, бр. 59 от 12 юли 1996 г., изм., ДВ, бр. 83 от 1 октомври 1996 г., изм., ДВ, бр. 86 от 11 октомври 1996 г., изм., ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 58 от 21 юли 1997 г., изм., ДВ, бр. 100 от 31 октомври 1997 г., изм., ДВ, бр. 124 от 23 декември 1997 г., доп., ДВ, бр. 39 от 7 април 1998 г., доп., ДВ, бр. 52 от 8 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 33 от 9 април 1999 г., доп., ДВ, бр. 42 от 5 май 1999 г., изм., ДВ, бр. 64 от 16 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 90 от 15 октомври 1999 г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 84 от 13 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 61 от 21 юни 2002 г., доп., ДВ, бр. 96 от 11 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 31 от 4 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 58 от 27 юни 2003 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 42 от 17 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 66 от 12 август 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 38 от 9 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 104 от 11 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 70 от 8 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 15 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 34 от 29 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., доп., ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 1 Август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 Декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 27 от 27 Март 2018 г.

 

Част първа.
ОБЩА ЧАСТ

Глава първа.
Общи положения
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис