По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТТА ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 28 ОТ 2002 г., ИЗМ., ДВ, БР. 20 ОТ 2003 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТТА ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 28 ОТ 2002 г., ИЗМ., ДВ, БР. 20 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 12 от 08.02.2019г.

Обн., ДВ, бр. 116 от 7 октомври 1998 г., изм., ДВ, бр. 123 от 23 октомври 1998 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 75 от 26 август 2003 г., изм., ДВ, бр. 84 от 21 октомври 2005 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 72 от 29 август 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 30 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 20 януари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 26 януари 2017 г., отм., ДВ, бр. 12 от 8 Февруари 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. Съветът по сигурността е консултативен орган при Министерския съвет по въпросите на националната сигурност на Република България.