Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

    На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по прилагането му, особеностите на автоматичния обмен на отчети по държави и перспективите пред електронните услуги на НАП.

  



   Събитието е с участието на:
- Милена Кръстанова, заместник-изпълнителен директор на НАП,
- Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“,
- Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ в НАП и водещи експерти по преки и косвени данъци и осигуряване.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...