По тематика > Бюджет > Покупка на ДМА по спечелен проект от ЮЛНЦ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Покупка на ДМА по спечелен проект от ЮЛНЦ

Публикувано на 12.01.2021

Отговоря - Минко ВЕЛКОВ

    През 2019 г. юридическо лице с нестопанска цел печели проект за покупка на дълготрайни материални активи (ДМА). Съгласно бюджета по проекта за екипа на неговото изпълнение са включени и разходи за заплати и осигуровки. Към 31.12.2019 г. тези разходи възлизат на 16 000 лв. За покриване на тези разходи е признат приход в същия размер. През 2020 г. разходите на сдружението се верифицират. В резултат на това от финансиращия орган признават и възстано...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...