По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 31 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПИЛОТСКА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 31 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПИЛОТСКА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 31 от 12.04.2019г.

Обн. ДВ. бр.12 от 9 Февруари 2001г., отм., ДВ, бр. 31 от 12 Април 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на пилотска дейност (пилотаж) в българските черноморски пилотажни райони за осигуряване безопасността на корабоплаването и предпазване на околната среда от замърсяване.