По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ ЧАСТИЧНО ИЛИ НАПЪЛНО ДЕХИДРАТИРАНИ МЛЕКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА - ОТМ.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ ЧАСТИЧНО ИЛИ НАПЪЛНО ДЕХИДРАТИРАНИ МЛЕКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

ДВ. бр. 35 от 27.04.2021г.

Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., отм., ДВ, бр. 35 от 27 Април 2021 г.

 

history Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към наименованията, състава, характеристиките, етикетирането, методите за вземане на проби и методите за анализ на някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека.

Раздел II
Изисквания към наименованията, състава и характеристиките на някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...