По тематика > Безопасни условия на труд > Околна среда > НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

ДВ. бр. 26 от 30.03.1993г.

Обн. ДВ. бр.26 от 30 Март 1993г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя редът за опазване на озеленените площи и декоративната растителност в населените места и извънселищните територии.