По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"

ДВ. бр. 3 от 10.01.2017г.

Обн., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 20 от 7 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., попр., ДВ, бр. 26 от 29 март 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 2 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2017 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2017 г.) С наредбата се определят редът за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" към министъра на енергетиката, наричан по-нататък "фонда", и размерът на дължимите вноски в него от лица, които експлоатират ядрени съоръжения.

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017