По вид документ > Нормативни актове - отменени > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 АВГУСТ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СИГУРНОСТТА НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И МЕРКИТЕ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И ЛОШОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗРИТЕЛИ ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПРОЯВИ, ОРГАНИЗИРАНИ НА СТАДИОНИ И В СПОРТНИ ЗАЛИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 на Министерския съвет от 31 август 2000 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СИГУРНОСТТА НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И МЕРКИТЕ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И ЛОШОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗРИТЕЛИ ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПРОЯВИ, ОРГАНИЗИРАНИ НА СТАДИОНИ И В СПОРТНИ ЗАЛИ

ДВ. бр. 31 от 12.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 74 от 8 септември 2000 г., отм., ДВ, бр. 31 от 12 април 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

history Член единствен. Приема Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали.