По вид документ > Нормативни актове - отменени > Закони > ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1998 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1998 Г.

ДВ. бр. 71 от 23.06.1998г.

Обн. ДВ. бр.123 от 23 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.71 от 23 Юни 1998г.

 

Раздел I.

history Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 1998 г. по приходите и помощите на обща сума 3 558 945,3 млн. лв., както следва:

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!