По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Конвенции > МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1988 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1988 Г.

ДВ. бр. 82 от 18.09.2020г.

(Ратифицирана с Указ № 2250 от 28 юли 1983 г. на Държавния съвет на Народна република България, ДВ, бр. 61 от 1983 г. В сила от 2 февруари 1984 г.)
Обн., ДВ, бр. 12 от 4 февруари 2005 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 17 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 7 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 14 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 17 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 40 от 17 май 2019 г., изм., ДВ, бр. 82 от 18 септември 2020 г.

 

history * Настоящият текст е първоначална версия на акта. Последващи промени не са нанасяни поради разминавания в превода на отделните редакции и в последователността на обнародване на изменителните актове.
(обн., ДВ, бр. 16 от 2017 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.117(74) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 6 юни 2001 г. В сила за Република България от 1 януари 2003 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.123(75) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 2002 г. В сила за Република България от 1 януари 2004 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.134(76) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 12 декември 2002 г. В сила за Република България от 1 юли 2004 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.142(77) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 юни 2003 г. В сила за Република България от 1 юли 2006 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.151(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2004 г. В сила за Република България от 1 януари 2006 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.152(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2004 г. В сила за Република България от 1 юли 2006 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.153(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2004 г. В сила за Република България от 1 юли 2006 г.)
(обн., ДВ, бр. 17 от 2017 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ДОПЪЛНЕНИЯТА И ИЗМЕНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.194(80) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2005 г. В сила за Република България от 1 януари 2007 г. и 1 януари 2009 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.201(81) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 18 май 2006 г. В сила за Република България от 1 юли 2010 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.202(81) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 19 май 2006 г. В сила за Република България от 1 януари 2008 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.239(83) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 12 октомври 2007 г. В сила за Република България от 1 юли 2009 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.256(84) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 16 май 2008 г. В сила за Република България от 1 януари 2010 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.257(84) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 16 май 2008 г. В сила за Република България от 1 януари 2010 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.282(86) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 юни 2009 г. В сила за Република България от 1 януари 2011 г.)
(обн., ДВ, бр. 19 от 2017 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.269(85) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 декември 2008 г. В сила за Република България от 1 юли 2010 г. и 1 януари 2011 г.)
(обн., ДВ, бр. 20 от 2017 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ OТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.170(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 9 декември 2004 г. В сила за Република България от 1 юли 2006 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.290(87) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 май 2010 г. В сила за Република България от 1 януари 2012 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.291(87) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 май 2010 г. В сила за Република България от 1 януари 2012 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.317(89) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2011 г. В сила за Република България от 1 януари 2013 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.325(90) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 2012 г. В сила за Република България от 1 януари 2014 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.350(92) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 юни 2013 г. В сила за Република България от 1 януари 2015 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.366(93) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 22 май 2014 г. В сила за Република България от 1 януари 2016 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция MSC.380(94) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 ноември 2014 г. В сила за Република България от 1 юли 2016 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА
(Приети с Резолюция 1 на Конференцията на договарящите правителства по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., приета на 12 декември 2002 г. В сила за Република България от 1 юли 2004 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...