По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 27 ОТ 16 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДРЕХИТЕ ВТОРА УПОТРЕБА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 27 ОТ 16 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДРЕХИТЕ ВТОРА УПОТРЕБА

ДВ. бр. 80 от 11.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 70 от 26 август 2005 г., изм., ДВ, бр. 80 от 11 септември 2020 г.

 

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 80 от 2020 г.) С тази наредба се определят здравните изисквания към дрехите втора употреба, предназначени за пускане на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна цел.
(2) (отм., ДВ, бр. 80 от 2020 г.)
(3) (изм., ДВ, бр. 80 от 2020 г.) Забранява се пускането на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна цел, на лично бельо и бански костюми втора употреба, на дрехи втора употреба за деца до едногодишна възраст и на обувки втора употреба за деца до 34 номер включително.

history Чл. 2. (отм., ДВ, бр. 80 от 2020 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...