Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧАСТТА "БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ" КЪМ ПРОЕКТИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧАСТТА "БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ" КЪМ ПРОЕКТИТЕ

ДВ. бр. 84 от 27.10.1981г.

Обн. ДВ. бр.84 от 27 Октомври 1981г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Инструкцията определя обема и съдържанието на разделите и частите "Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност" (БХТПБ) към проучвателните и проектните работи за изграждането на нови и за модернизацията, реконструкцията и възстановяването на съществуващи обекти.
(2) В проучвателните и проектните работи за жилищни сгради не се разработват раздели и части БХТПБ.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...