По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 98 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЦВЕКЛО НА ПАЗАРА НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 98 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЦВЕКЛО НА ПАЗАРА НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДВ. бр. 57 от 26.06.2020г.

Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 14 от 13 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2009 г., доп., ДВ, бр. 25 от 24 март 2017 г., изм., ДВ, бр. 30 от 9 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 26 юни 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. категориите семена от цвекло, които се търгуват на пазара на Европейския съюз (ЕС);
2. контролът на семената от официалните органи с цел сертификация; дейностите под контрола на официалните органи и изисквания при провеждането им;
3. условията, при които семената се предлагат на пазара;
4. сертификацията на семената чрез полска инспекция и лабораторни анализи за посевни качества, големината на партидите и размерът на пробите семена; опаковането и етикетирането;
5. малките опаковки;
6. условията за последващ контрол на семената;
7. търговията на неокончателно сертифицирани семена;
8. вносът на семена от трети страни;
9. търговията на семена, произведени при специфични условия; семена от цвекло, включително смески със специфично предназначение;
10. контролът на предлаганите на пазара семена, включително на семена със занижени изисквания.
(2) Тази наредба се прилага за семена от цвекло от видовете: фуражно (кръмно) цвекло (Beta vulgaris L., var. krassa) и захарно цвекло (Beta vulgaris spp. аltisima).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...