По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 57 от 26.06.2020г.

Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 105 от 9 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 4 от 16 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г., попр., ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 6 януари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., доп., ДВ, бр. 70 от 9 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 13 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г., попр., ДВ, бр. 5 от 15 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 20 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 57 от 26 Юни 2020 г.

 

Предмет
history Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...