Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 г.

ДВ. бр. 52 от 05.07.2022г.

В сила от 01.01.2022 г.
Обн., ДВ, бр. 18 от 4 март 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 5 Юли 2022 г.

 

history Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) (1) Приема държавния бюджет за 2022 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

history

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...