Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове - отменени > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина

ДВ. бр. 36 от 13.05.2022г.

В сила от 19.09.2006 г.
Обн., ДВ, бр. 77 от 19 Септември 2006 г., отм., ДВ, бр. 36 от 13 Май 2022 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

 

history Член единствен. Приема Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина.

Заключителни разпоредби

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...