По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 4 от 15.01.2021г.

Обн., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 85 от 23 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 88 от 10 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 26 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 6 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 17 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 16 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 17 април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, наричана по-нататък "комисията", както и структурата, организацията на работа и числеността на нейната администрация.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...