По вид документ > Нормативни актове > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2007 г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ) ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 35 ОТ 2019 г., В СИЛА ОТ 30.04.2019 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2007 г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ) ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 35 ОТ 2019 г., В СИЛА ОТ 30.04.2019 г.)

ДВ. бр. 96 от 19.11.2021г.

Обн., ДВ, бр. 88 от 2 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 77 от 2 септември 2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 30 април 2019 г., изм., ДВ, бр. 67 от 13 август 2021 г., изм., ДВ, бр. 96 от 19 ноември 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (доп., ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) С тази инструкция се урежда дейността на командирите (началниците, ръководителите) при констатиране, отчитане, обобщаване, контрол и предоставяне на информация за инцидентите в Министерството на отбраната (МО), Българската армия (БА) и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...