По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 9 ОТ 11 ЮНИ 2009 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) - КОМАНДИР"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 9 ОТ 11 ЮНИ 2009 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) - КОМАНДИР"

ДВ. бр. 4 от 14.01.2022г.

В сила от 30.06.2009 г. Издадена от Министерството на отбраната
Обн., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2009 г., отм., ДВ, бр. 4 от 14 Януари 2022 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията 863010 "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - командир" от област на образование "Обществена сигурност и безопасност" и професионално направление 863 "Военно дело и отбрана" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...