По вид документ > Нормативни актове - отменени > Закони > ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2010 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2010 г.

ДВ. бр. 49 от 29.06.2010г.

Обн., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г.

 

history Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 375 654,3 хил. лв., както следва:

history (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 8 372 863,4 хил. лв., както следва:

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
 

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...