По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Спогодби > СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВИЗИ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВИЗИ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ

ДВ. бр. 89 от 16.10.2020г.

(Утвърдено с Решение № 2 от 7 януари 2010 г. на Министерския съвет. В сила от 1 август 2010 г.)
Обн., ДВ, бр. 63 от 13 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 89 от 16 октомври 2020 г.

 

history Правителството на Република България и правителството на Република Индонезия, наричани по-долу за краткост "страните",
Имайки предвид съществуващите приятелски отношения между двете държави;
Желаейки допълнително да укрепят тези отношения чрез улесняване пътуванията на гражданите от двете държави до всяка от тях;
В съответствие с действащите законови и подзаконови актове на съответните страни,
се споразумяха за следното:

history Освобождаване от виза
Член 1
(изм., ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 29.10.2020 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...