По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ

ДВ. бр. 1 от 06.01.2015г.

Обн., ДВ, бр. 41 от 31 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 93 от 25 ноември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 14 май 2013 г., доп., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 6 януари 2015 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се определят:
1. редът за предоставяне информация на потребителите чрез етикети и информационни листове относно консумацията на енергия и на други ресурси, както и на друга информация за продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ);
2. задълженията на лицата, които пускат на пазара и/или пускат в експлоатация продукти по т. 1, и на търговците за осигуряване и за поставяне на етикети на тези продукти.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...