Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г., ИЗМ., ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2003 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 90 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 г., ИЗМ., ДВ, БР. 60 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 г.)

ДВ. бр. 75 от 20.09.2022г.

Обн., ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 49 от 27 май 2003 г., доп., ДВ, бр. 95 от 26 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 60 от 25 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 93 от 17 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 47 от 20 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 57 от 24 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 79 от 9 септември 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 71 от 4 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 97 от 8 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 31 от 23 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 90 от 16 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 7 от 21 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 18 септември 2012 г., изм., ДВ, бр. 65 от 23 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 12 септември 2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 9 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 6 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 68 от 22 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 6 април 2021 г., изм., ДВ, бр. 21 от 15 март 2022 г., изм., ДВ, бр. 75 от 20 септември 2022 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 71 от 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Създава Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС), наричан по-нататък "Съвета АФКОС".
(2) (нова, ДВ, бр. 71 от 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Организацията на дейността на Съвета АФКОС се урежда с правилник, приет от Министерския съвет.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...